Úvod 2018-10-21T11:08:26+00:00

Vítame Vás na stránke dobrovoľných hasičov okresu Martin.

Dobrovoľná požiarna ochrana SR je dôležitým nositeľom aktívneho boja proti požiarom a ostatným živelným pohromám. Program činnosti na tomto úseku, ktorý sme prijali pred piatimi rokmi zahŕňal systematické zabezpečovanie úloh na úseku protipožiarnej prevencie a výchovy vlastných členov a občanov. Preto prvoradou úlohou všetkých orgánov okresnej organizácie bolo orientovať úsilie členov na to, aby zásady protipožiarnej bezpečnosti prenikli do vedomia každého občana a prejavilo sa to v jeho uvedomelom konaní a chovaní.

UzO DPO SR Martin Vám týmto dáva na vedomie, že je potrebné viesť riadnu
evidenciu členov DPO SR. DPO SR spracovala vzhľadom na nový zákon o
osobných údajoch nové prihlášky…nových členov bude možné na ÚzO DPO SR
Martin prijať už len na základe prihlášky, ktorú máte uvedenú v prílohe.
V prílohe máte uvedenú prihlášku aj na mladých hasičov….tú si prosím
evidujte na svojich DHZ…je to práca pre vedúceho mládeže a tajomníka
DHZ.
s pozdravom
Michaela Pavolková

Prihláška za člena 2018  |  Prihláška za člena MH

Všetky články