Úvodná strana 2023-11-21T13:32:50+02:00

Vítame Vás na stránke dobrovoľných hasičov okresu Martin.

Dobrovoľná požiarna ochrana SR je dôležitým nositeľom aktívneho boja proti požiarom a ostatným živelným pohromám. Program činnosti na tomto úseku, ktorý sme prijali pred piatimi rokmi zahŕňal systematické zabezpečovanie úloh na úseku protipožiarnej prevencie a výchovy vlastných členov a občanov. Preto prvoradou úlohou všetkých orgánov okresnej organizácie bolo orientovať úsilie členov na to, aby zásady protipožiarnej bezpečnosti prenikli do vedomia každého občana a prejavilo sa to v jeho uvedomelom konaní a chovaní.

Výsledkové listiny súťaží organizovaných ÚzO DPO SR Martin v roku 2023

Napísal | 9 januára, 2024|Categories: Clanky|

  VL TLMH celkové hodnotenie VL Územné kolo DHZ VL Územné kolo Dorast VL TLMH 7.kolo Turčiansky Peter BP VL TLMH 1.kolo Priekopa PÚ VL TLMH 2.kolo Turčianske Jaseno PÚ VL TLMH 3.kolo Záturčie PÚ VL TLMH 4.kolo Dražkovce PÚ VL TLMH 5.kolo Belá Dulice BP VL TLMH 6.kolo Diaková BP PMH Chlapci 11.11.2023 PMH Dievčatá 11.11.2023  

Viac článkov

O nás

Ochrana životov a zdravia občanov a ich majetku pred požiarmi a inými živelnými pohromami je najdôležitejšou úlohou spoločnosti a štátu.Popri štátnych orgánoch v oblasti ochrany pred požiarmi má významné miesto aj Dobrovoľná požiarna ochrana Slovenskej republiky.

Dobrovoľná požiarna ochrana Slovenskej republiky je jednotným, účelovým, humánnym, politicky nezávislým dobrovoľným občianskym združením v súlade so zákonom SNR č. 83/1990 Zb. o združovaní občanov. Je právnou nástupkyňou bývalej jednotnej dobrovoľnej organizácie „Zväzu požiarnej ochrany ČSFR“ na území Slovenskej republiky.

História organizácie sa začala písať v roku 1922, kedy bola v Trenčíne dňa 6. augusta založená Zemská hasičská jednota. Poslanie organizácie bolo vyjadrené heslom „Bohu na slávu, blížnemu na pomoc“. Toto krédo sa dodnes vyníma na každej vlajke hasičského zboru.

Dokumenty

Zobraziť všetky dokumenty