Prevencia proti požiaru

/Prevencia proti požiaru
Prevencia proti požiaru 2018-03-04T18:38:08+02:00

Riziko vzniku požiaru možno eliminovať dodržiavaním niekoľkých základných zásad

 • Na schodiskách a chodbách pred rozvodnými zariadeniami elektrickej energie, plynu a vody alebo v únikových cestách neskladujte starý nábytok, bicykle a pod.
 • Dozerajte na vybavenosť a akcieschopnosť nástenných hydrantov v chodbách bytového domu.
 • Udržujte v dobrom stave elektrickú inštaláciu, nepreťažujte elektrické obvody pripájaním veľkého množstva spotrebičov – vodiče sa zahrejú a môžu sa vznietiť, nevykonávajte neodborné opravy a nezriaďujte provizórne elektrické vedenia.
 • Keď varíte, neodchádzajte z bytu ani nechoďte spať.
 • Uistite sa, či sviečky a cigarety sú dobre zahasené a až potom ich hoďte do koša.
 • Zistite si, ako a kde treba bezpečne vypnúť elektrickú energiu vo vašom byte.
 • Nefajčite a nepoužívajte otvorený oheň na miestach v byte, kde by sa mohol rozšíriť. Fajčenie a používanie otvoreného ohňa je jedna z najčastejších príčin vzniku požiaru v bytových domoch.
 • Deti treba odmalička učiť, aby sa nehrali so zápalkami.
 • Dodržiavajte bezpečnú vzdialenosť elektrických spotrebičov od horľavých predmetov Pokiaľ sa používajú elektrické ohrievače v blízkosti záclony, môže vzniknúť požiar.
 • Ak kúrite tuhými palivami, dbajte o pravidelné čistenie a revíziu komínov. Zákonná povinnosť ukladá čistiť komín každé dva mesiace bez ohľadu na to, či je v rodinnom dome, chalupe, vidieckom dome. Rozhodne by túto činnosť mal robiť kominár. Jedno čistenie stojí asi 12 – 15 eur. Suma je zanedbateľná oproti škodám, ktoré môže spôsobiť nepatrná iskra. V žiadnom prípade sa neoplatí šetriť na tomto úkone
 • Pri plynových kotloch by sa mali komíny kontrolovať a čistiť raz ročne.