Funkcionári ÚzO DPO Martin

/Funkcionári ÚzO DPO Martin
Funkcionári ÚzO DPO Martin 2024-04-02T20:35:07+02:00

PaedDr. Tomáš Zanovit

Predseda ÚzO DPO Martin

DHZ Martin, Záturčie
Telefón: 0907 877 334
E-mail: zanovit@martin.sk

Martin Zachar

Podpredseda ÚzO DPO Martin

DHZ Žabokreky
Telefón: 0908 076 128
E-mail: mzachar71@gmail.com

Michaela Pavolková

Tajomníčka ÚzO DPO Martin

DHZ Martin
Telefón: 0907 221 582
Email: miska1702@azet.sk

Plénum Územnej organizácie DPO SR Martin

 • PaedDr. Tomáš Zanovit   DHZ Záturčie

 • Michaela Pavolková    DHZ Martin

 • Martin Zachar    DHZ Žabokreky

 • Ján Mažári   DHZ Socovce

 • Ľubomír Mateáš    DHZ Martin

 • Milan Mišura    DHZ Slovany

 • Ing. Peter Podhorský    DHZ Dražkovce, Riaditeľ OR HaZZ

 • Roman Michalko    DHZ Košťany nad Turcom

 • Jozef Ivaška    DHZ Diaková

 • Vladimír Froľa    DHZ Blatnica

 • Róbert Pokrievka    DHZ Krpeľany

 • Ľuboš Thomka    DHZ Trnovo

 • Ľubomír Vaňko    DHZ Priekopa

 • Ján Pyšný    DHZ Kláštor pod Znievom

 • Ján Ferenčík    DHZ Blatnica

 • Ing. Dušan Krištof     DHZ Záturčie

 • Michal Čižniar    DHZ Martin

 • Filip Kašuba    DHZ Príbovce

 • Peter Slobodník    DHZ Sučany

 • Janka Zacharová    DHZ Žabokreky

 • Stanislav Bobrovnický    DHZ Turany

 • Marek Štálik    DHZ Turčianske Jaseno

 • Ondrej Žingor    DHZ Bystrička

 • Marek Šimko    DHZ Dražkovce

 • Ľubomír Horňák    DHZ Horný Kalník

Výbor Územnej organizácie DPO SR Martin

 • PaedDr. Tomáš Zanovit   DHZ Záturčie – Predseda

 • Michaela Pavolková    DHZ Martin – Tajomník

 • Martin Zachar    DHZ Žabokreky – Podpredseda

 • Ján Mažári   DHZ Socovce – Veliteľ, Predseda výcvikového štábu

 • Ľubomír Mateáš   DHZ Martin – Predseda komisie mládeže

 • Milan Mišura    DHZ Slovany – Predseda preventívnej komisie

 • Ing. Peter Podhorský    DHZ Dražkovce – Člen Valného zhromaždenia ÚzO, Riaditeľ OR HaZZ Martin

 • Ľubomír Vaňko   DHZ Priekopa – Člen Valného zhromaždenia ÚzO

 • Roman Michalko    DHZ Košťany nad Turcom – Člen Valného zhromaždenia ÚzO

 • Vladimír Froľa   DHZ Blatnica – Člen Valného zhromaždenia ÚzO

 • Jozef Ivaška   DHZ Diaková – Člen Valného zhromaždenia ÚzO

 • Róbert Pokrievka    DHZ Krpeľany – Člen Valného zhromaždenia ÚzO

 • Ľuboš Thomka   DHZ Trnovo – Člen Valného zhromaždenia ÚzO

Okrskoví funkcionári


Okrskový inštruktori

Volebné obdobie 2022-2027
 • Michal Čižniar   DHZ Martin

 • Róbert Pokrievka   DHZ Krpeľany

 • Ľuboš Thomka   DHZ Trnovo

 • Vladimír Froľa    DHZ Blatnica

 • Milan Mišura     DHZ Slovany

 • Jozef Ivaška     DHZ Diaková

Okrskoví velitelia

Volebné obdobie 2022-2027
 • Ľubomír Vaňko   DHZ Priekopa

 • Roman Maťko   DHZ Turany

 • Marek Štálik   DHZ Turčianske Jaseno

 • Roman Michalko   DHZ Košťany nad Turcom

 • Ján Pyšný     DHZ Kláštor pod Znievom

 • Ján Ferenčík     DHZ Blatnica

Okrskoví referenti pre prácu s mládežou

Volebné obdobie 2022-2027
 • Zuzana Vaňková   DHZ Priekopa

 • Mgr. Martina Hrušková   DHZ Turčianska Štiavnička

 • Marek Šimko   DHZ Dražkovce

 • Tatiana Pavlíková   DHZ Belá – Dulice

 • Mária Mišurová    DHZ Slovany

 • Simona Malatová    DHZ Karlová

Okrskoví strojníci

Volebné obdobie 2022-2027
 • Ľubomír Chromec   DHZ Turčianske Kľačany

 • Marek Vojtko   DHZ Ratkovo

 • Ján Mutňanský   DHZ Dražkovce

 • Marcel Fabián   DHZ Turčiansky Peter

 • Ján Mažári   DHZ Socovce

 • Ján Kašuba   DHZ Príbovce

Okrskoví preventívari

Volebné obdobie 2022-2027
 • Matúš Valocký   DHZ Turčianske Jaseno

 • Martin Zachar   DHZ Žabokreky

 • Ľubomír Kľučiar   DHZ Kláštor pod Znievom

 • Rudolf Martiniak   DHZ Ďanová

Kontrolná a revízna komisia ÚzO DPO SR Martin

 • Milan Mažári   DHZ Socovce – Predseda

 • Viliam Fekeč   DHZ Príbovce

 • Milan Hurta   DHZ Valča

 • Anna Lettrichová   DHZ Turčiansky Ďur

 • Ján Somora   DHZ Necpaly

 • Mária Mišurová   DHZ Slovany

 • Ján Kašuba   DHZ Príbovce

Pomocné komisie VŠ, KM, PVK, KZČ

Výcvikový štáb

 • Ján Mažári   DHZ Socovce – Predseda

 • Michal Čižniar   DHZ Martin

 • Marek Štálik   DHZ Turčianske Jaseno

 • Ľubomír Horňák   DHZ Horný Kalník

 • Roman Michalko   DHZ Košťany nad Turcom

 • Ján Pyšný    DHZ Kláštor pod Znievom

 • Ján Ferenčík   DHZ Blatnica

 • Michaela Pavolková   DHZ Martin

 • Marek Milan   DHZ Nolčovo

Komisia mládeže 

 • Ľubomír Mateáš   DHZ Martin – Predseda

 • Stanislav Bobrovnický   DHZ Turany

 • Mgr. Martina Hrušková   DHZ Turčianska Štiavnička

 • Zuzana Vaňková   DHZ Priekopa

 • Marek Šimko   DHZ Dražkovce

 • Simona Malatová   DHZ Karlová

 • Mária Mišurová   DHZ Slovany

 • Tatiana Pavlíková   DHZ Belá – Dulice

 • Michal Mažári   DHZ Socovce

 • Michaela Pavolková   DHZ Martin

Preventívno – výchovná komisia

 • Milan Mišura   DHZ Slovany . Predseda

 • Rudolf Martiniak   DHZ Ďanová

 • Matúš Valocký   DHZ Turčianske Jaseno

 • Martin Zachar   DHZ Žabokreky

 • Ľubomír Kľučiar   DHZ Kláštor pod Znievom

 • Michaela Pavolková   DHZ Martin

Komisia Zaslúžilých členov DPO SR Martin

 • Jozef Ivaška   DHZ Diaková

 • Pavol Múkera   DHZ Turany

 • Michal Čižniar   DHZ Martin

 • Ján Brna   DHZ Dražkovce

 • Milan Hurta   DHZ Valča

 • Ján Kašuba   DHZ Príbovce

 • Viliam Fekeč   DHZ Príbovce

 • Ján Brna   DHZ Belá Dulice

 • František Staníček   DHZ Žáturčie

 • Ladislav Ceizel   DHZ Vrícko

 • Ing. Dušan Krištof   DHZ Žáturčie

 • Miloslav Kľučiar   DHZ Kláštor pod Znievom

 • Dušan Jesenský   DHZ Turčianske Jaseno

 • Ján Zajasenský   DHZ Záturčie

 • Andrej Kľučiar   DHZ Folkušová

 • Jozef Siráň   DHZ Vrútky

 • Ján Kováčik   DHZ Belá – Dulice

 • Samuel Šluch   DHZ Horný Kalník

 • Jozef Krasnec   DHZ Dražkovce

 • Ivan Trimaj   DHZ Trebostovo

 • Milan Mikula   DHZ Kláštor pod Znievom

 • Jaroslav Rohoň   DHZ Slabiňa

 • František Hideg   DHZ Vrícko

 • Ľubomír Horňák   DHZ Horný kalník