Funkcionári ÚzO DPO Martin

/Funkcionári ÚzO DPO Martin
Funkcionári ÚzO DPO Martin 2018-03-13T15:34:15+02:00

PaedDr. Tomáš Zanovit

Predseda ÚzO DPO Martin

DHZ Martin, Záturčie
Telefón: +421 907 877 334
E-mail: zanovit@martin.sk

Peter Hajas

Podpredseda ÚzO DPO Martin

DHZ Martin, Záturčie
Telefón: 0908236654

Michaela Pavolková

Tajomníčka ÚzO DPO Martin

DHZ Blatnica
Telefón: 0907221582
Email: miska1702@azet.sk

Plénum Územnej organizácie DPO SR Martin

 • PaedDr. Tomáš Zanovit   DHZ Záturčie

 • Michaela Pavolková    DHZ Blatnica

 • Peter Hajas    DHZ Záturčie

 • Ján Mažári   DHZ Socovce

 • Ľubomír Mateáš    DHZ Turany

 • Milan Mišura    DHZ Slovany

 • Ing. Peter Podhorský    DHZ Dražkovce, Riaditeľ OR HaZZ

 • Stanislav Valko    DHZ Záturčie, Veliteľ OŠ DPO

 • Jozef Ivaška    DHZ Diaková

 • Róbert Pokrievka    DHZ Krpeľany

 • Ľuboš Thomka    DHZ Trnovo

 • Miroslav Urban    DHZ Blatnica

 • Ľubomír Vaňko    DHZ Priekopa

 • Ján Pyšný    DHZ Kláštor pod Znievom

 • Ján Blahušiak    DHZ Belá Dulice

 • Ing. Dušan Krištof     DHZ Záturčie

 • Michal Čižniar    DHZ Horný Kalník

 • Ľubomír Horňák    DHZ Horný Kalník

 • Denisa Urbanová    DHZ Blatnica

 • Peter Slobodník    DHZ Sučany

 • Janka Zacharová    DHZ Žabokreky

 • Ondrej Halgaš    DHZ Záturčie

 • Vladimír Froľa    DHZ Blatnica

 • Roman Michalko    DHZ Košťany nad Turcom

 • Marek Šimko    DHZ Dražkovce

 • Martin Muráň    DHZ Lipovec

 • Martin Zachar    DHZ Žabokreky

Územný výbor DPO SR Martin

 • PaedDr. Tomáš Zanovit   DHZ Záturčie

 • Michaela Pavolková    DHZ Blatnica

 • Peter Hajas    DHZ Záturčie

 • Ján Mažári   DHZ Socovce

 • Jozef Ivaška   DHZ Diaková

 • Róbert Pokrievka    DHZ Krpeľany

 • Ľuboš Thomka   DHZ Trnovo

 • Miroslav Urban    DHZ Blatnica

 • Ľubomír Vaňko    Priekopa

 • Ľubomír Mateáš   DHZ Turany

 • Milan Mišura     DHZ Slovany

 • Ing. Peter Podhorský    DHZ Dražkovce, Riaditeľ HaZZ Martin

 • Stanislav Valko   DHZ Záturčie, Veliteľ OŠ DPO Martin

Okrskoví funkcionári


Okrskový inštruktori

Volebné obdobie 2017-2022
 • Ľubomír Vaňko   DHZ Priekopa

 • Róbert Pokrievka   DHZ Krpeľany

 • Ľuboš Thomka   DHZ Trnovo

 • Miroslav Urban    DHZ Blatnica

 • Milan Mišura     DHZ Slovany

 • Jozef Ivaška     DHZ Diaková

Okrskoví velitelia

Volebné obdobie 2017-2022
 • Peter Hajas   DHZ Záturčie

 • Roman Maťko   DHZ Turany

 • Ľubomír Horňák   DHZ Horný Kalník

 • Roman Michalko   DHZ Košťany nad Turcom

 • Ján Pyšný     DHZ Kláštor pod Znievom

 • Vladimír Froľa     DHZ Blatnica

Okrskoví referenti pre prácu s mládežou

Volebné obdobie 2017-2022
 • Bc. Ján Tichý   DHZ Záturčie

 • Mgr. Martina Hrušková   DHZ Turčianska Štiavnička

 • Marek Šimko   DHZ Dražkovce

 • Mgr. Tatiana Somorová   DHZ Necpaly

 • Mária Mišurová    DHZ Slovany

 • Denisa Urbanová    DHZ Blatnica

Okrskoví strojníci

Volebné obdobie 2017-2022
 • Ľubomír Chromec   DHZ Turčianske Kľačany

 • Ing. Peter Bella   DHZ Podhradie

 • Zdeno Mítiľ   DHZ Diaková

 • Marcel Fabián   DHZ Turčiansky Peter

 • Ján Mažári   DHZ Socovce

 • Ján Kašuba   DHZ Príbovce

Okrskoví preventívari

Volebné obdobie 2017-2022
 • Ján Siráň   DHZ Vrútky

 • Marek Milan   DHZ Nolčovo

 • Matúš Valocký   DHZ Turčianske Jaseno

 • Martin Zachar   DHZ Žabokreky

 • Ľubomír Kľučiar   DHZ Kláštor pod Znievom

 • Dušan Schumochrast   DHZ Benice

Kontrolná a revízna komisia ÚzO DPO SR Martin

 • Milan Mažári   DHZ Socovce

 • Viliam Fekeč   DHZ Príbovce

 • Milan Hurta   DHZ Valča

 • Milan Remeň   DHZ Košťany nad Turcom

 • Ján Somora   DHZ Necpaly

 • Pavol Štanceľ   DHZ Kláštor pod Znievom

 • Ján Kašuba   DHZ Príbovce

Pomocné komisie VŠ, KM, PVK, KZČ

Výcvikový štáb

 • Ján Mažári   DHZ Socovce

 • Michal Čižniar   DHZ Horný Kalník

 • Peter Hajas   DHZ Záturčie

 • Ľubomír Horňák   DHZ Horný Kalník

 • Roman Michalko   DHZ Košťany nad Turcom

 • Ján Pyšný    DHZ Kláštor pod Znievom

 • Vladimír Froľa   DHZ Blatnica

 • Michaela Pavolková   DHZ Blatnica

 • Marek Milan   DHZ Nolčovo

Komisia mládeže 

 • Ľubomír Mateáš   DHZ Turany

 • Stanislav Bobrovnícky   DHZ Turany

 • Mgr. Martina Hrušková   DHZ Turčianska Štiavnička

 • Bc. Ján Tichý    DHZ Záturčie

 • Marek Šimko   DHZ Dražkovce

 • Mgr.Tatiana Somorová   DHZ Necpaly

 • Mária Mišurová   DHZ Slovany

 • Denisa Urbanová    DHZ Blatnica

 • Michal Mažári   DHZ Socovce

 • Michaela Pavolková   DHZ Blatnica

Preventívno – výchovná komisia

 • Milan Mišura   DHZ Slovany

 • Ján Siráň   DHZ Vrútky

 • Matúš Valocký   DHZ Turčianske Jaseno

 • Martin Zachar   DHZ Žabokreky

 • Ľubomír Kľučiar   DHZ Kláštor pod Znievom

 • Dušan Schumichrast   DHZ Benice

 • Michaela Pavolková   DHZ Blatnica

Komisia Zaslúžilých členov DPO SR Martin

 • Jozef Ivaška   DHZ Diaková

 • Pavol Múkera   DHZ Turany

 • Jozef Žalman   DHZ Necpaly

 • Ján Brna   DHZ Dražkovce

 • Milan Hurta   DHZ Valča

 • Pavol Štanceľ   DHZ Kláštor pod Znievom

 • Viliam Fekeč   DHZ Príbovce

 • Ján Brna   DHZ Belá Dulice

 • František Staníček   DHZ Žáturčie

 • Miloslav Struharňanský   DHZ Trebostovo

 • Ing. Dušan Krištof   DHZ Žáturčie

 • Milan Remeň   DHZ Košťany nad Turcom

 • Dušan Jesenský   DHZ Turčianske Jaseno

 • Ján Zajasenský   DHZ Záturčie

 • Andrej Kľučiar   DHZ Folkušová

 • Anton Mihok   DHZ Blatnica