Dokumenty

Dokumenty 2019-01-14T21:37:32+02:00
Icon

OS velitelia DHZ

Icon

Návrh na povýšennie v skupine výkonných hasičov

Icon

Návrh na udelenie vyznamenaí - KO DPO SR

Icon

Návrh na udelenie vyznamenaí - UzO DPO SR

Icon

Návrh na udelenie vyznamenaí - DPO SR

Icon

Navrh na povýšenie v skupine zbormajstrov

Icon

Navrh na povýšenie v skupine inšpektorov

Icon

Navrh na povýšenie v skupine inšpektorov

Icon

Zákon DPO SR znenie k 19.2015

Icon

Štatút o udeľovaní vyznamenaní a čestných titulov DPO SR

Icon

Štatút o udeľovaní vyznamenaní a čestných titulov DPO SR doplnok

Icon

Štatút o povyšovaní - po oprave

Icon

Stanovy DPO SR s komentárom

Icon

Stanovy DPO SR 2018

Icon

Rovnošatový predpis DPO SR

Icon

Rovnošatový predpis DPO SR doplnok

Icon

Rokovací poriadok

Icon

Metodické pokyny pre DHZ

Icon

Zápisnica IMZ okrsku

Icon

Prezenčná listina okrsok č.6

Icon

Prezenčná listina okrsok č.4

Icon

Prezenčná listina okrsok č.5

Icon

Prezenčná listina okrsok č.3

Icon

Prezenčná listina okrsok č.2

Icon

Prezenčná listina okrsok č.1

Icon

Žiadosť o pridelenie identifikátora pre DHZ

Icon

Štatút o činnosti okrskov

Icon

Zákon o Dobrovoľnej požiarnej ochrane Slovenskej republiky

Icon

Zloženie výboru DHZ

Icon

Zberný doklad

Icon

Testy pre získanie odznaku odbornosti Rozhodca DPO SR

Icon

Testy pre odznak odbornosti VM-III.-stupeň

Icon

Testy pre odznak odbornosti VM-II.-st.

Icon

SPRÁVA O ZÁSAHU DPOSR

Icon

Smernice pre získanie odznaku odbornosti Rozhodca DPO SR

Icon

Smernica na Preventivára obce

Icon

Prihláška za člena Mladého hasiča

Icon

Prihláška za člena DPO SR

Icon

Prihláška na získanie odznaku odbornosti VM II. stupňa

Icon

Prihláška na získanie odbornosti VM III. stupňa

Icon

Prihláška na základnú prípravu členov hasičských jednotiek

Icon

Prihláška na získanie odznaku odbornosti rozhodca DPO SR

Icon

Prihláška na odbornú prípravu preventivárov obci

Icon

Prihláška a prezenčná listina na súťaž DHZ

Icon

Previerkové cvičenie okrsku

Icon

Previerkové cvičenie DHZ

Icon

Preventivári obce s odbornou spôsobilosťou

Icon

Platnosť osvedčení velitelia DHZ

Icon

Návrh na udelenie vyznamenaní DPO SR

Icon

Návrh na udelenie titulu ZČ DPOSR

Icon

Návrh na udelenie medaily

Icon

Ekonomické tlačiva

Icon

Cestovný príkaz