Dokumenty

Dokumenty 2019-01-14T21:37:32+02:00
Icon

Prihláška OO Rozhodca

Icon

Testy na OO Rozhodca

Icon

Správne odpovede OO Rozhodca

Icon

Testovací hárok OO Rozhodca

Icon

Prihláška na OO VM II. stupeň

Icon

Prihláška na OO VM III. stupeň

Icon

Testovací hárok OO VM II. stupeň

Icon

Testovací hárok OO VM III. stupeň

Icon

Testy na OO VM II. stupeň

Icon

Testy na OO VM III. stupeň

Icon

Správne odpovede OO VM II. stupeň

Icon

Správne odpovede OO VM III. stupeň

Icon

Témy na OO VM II. stupeň

Icon

Prezenčná listina - vedúci mládeže

Icon

Prezenčná listina - školenie rozhodcov

Icon

OS velitelia DHZ

Icon

Návrh na povýšennie v skupine výkonných hasičov

Icon

Návrh na udelenie vyznamenaí - KO DPO SR

Icon

Návrh na udelenie vyznamenaí - UzO DPO SR

Icon

Návrh na udelenie vyznamenaí - DPO SR

Icon

Navrh na povýšenie v skupine zbormajstrov

Icon

Navrh na povýšenie v skupine inšpektorov

Icon

Navrh na povýšenie v skupine inšpektorov

Icon

Zákon DPO SR znenie k 19.2015

Icon

Štatút o udeľovaní vyznamenaní a čestných titulov DPO SR

Icon

Štatút o udeľovaní vyznamenaní a čestných titulov DPO SR doplnok

Icon

Štatút o povyšovaní - po oprave

Icon

Stanovy DPO SR s komentárom

Icon

Stanovy DPO SR 2018

Icon

Rovnošatový predpis DPO SR

Icon

Rovnošatový predpis DPO SR doplnok

Icon

Rokovací poriadok

Icon

Metodické pokyny pre DHZ

Icon

Zápisnica IMZ okrsku

Icon

Prezenčná listina okrsok č.6

Icon

Prezenčná listina okrsok č.4

Icon

Prezenčná listina okrsok č.5

Icon

Prezenčná listina okrsok č.3

Icon

Prezenčná listina okrsok č.2

Icon

Prezenčná listina okrsok č.1

Icon

Žiadosť o pridelenie identifikátora pre DHZ

Icon

Štatút o činnosti okrskov

Icon

Zákon o Dobrovoľnej požiarnej ochrane Slovenskej republiky

Icon

Zloženie výboru DHZ

Icon

Zberný doklad

Icon

SPRÁVA O ZÁSAHU DPOSR

Icon

Prihláška za člena Mladého hasiča

Icon

Prihláška za člena DPO SR

Icon

Prihláška a prezenčná listina na súťaž DHZ

Icon

Previerkové cvičenie okrsku

Icon

Previerkové cvičenie DHZ

Icon

Preventivári obce s odbornou spôsobilosťou

Icon

Platnosť osvedčení velitelia DHZ

Icon

Návrh na udelenie vyznamenaní DPO SR

Icon

Návrh na udelenie titulu ZČ DPOSR

Icon

Návrh na udelenie medaily

Icon

Ekonomické tlačiva

Icon

Cestovný príkaz