Kontakt

Kontakt 2024-03-27T22:21:33+02:00

Adresa

Územná organizácia
Dobrovoľnej požiarnej ochrany SR Martin
Kuzmányho č. 36
036 01 Martin

dpoovmartin@dpoovmartin.sk
0918 790 352

Dobrovoľná požiarna ochrana SR má vytvorené vlastné školiace zariadenie – Odbornú školu v Martine, kde vykonáva kurzy a IMZ pre členov a funkcionárov DPO SR. Okrem týchto školení Dobrovoľná požiarna ochrana SR získala oprávnenie od Ministerstva vnútra SR – Prezídia Hasičského a záchranného zboru na vykonávanie nasledovných druhov odborných príprav:

  • Základná odborná príprava technikov požiarnej ochrany
  • Ďalšia odborná príprava technikov požiarnej ochrany
  • Odborná príprava preventivárov požiarnej ochrany obce
  • Základná príprava členov hasičských jednotiek – závodných hasičských zborov, obecných hasičských zborov

Jednotlivé druhy odborných príprav realizujeme aj v termíne piatok – nedeľa a potom sobota nedeľa z dôvodu, aby jednotlivé obecné úrady nemuseli hradiť refundáciu mzdy za 5 dní. Taktiež uskutočňujeme vyššie uvedené odborné prípravy aj výjazdovo v jednotlivých okresoch (obciach).