Zmena výšky členského príspevku DPO SR.

//Zmena výšky členského príspevku DPO SR.

Zmena výšky členského príspevku DPO SR.

Snem DPO SR na svojom zasadnutí dňa 11.12.2021 schválil zmenu výšky členského príspevku. Členský príspevok sa mení zo sumy 2 eurá na 5 eur. Dôvodom zvýšenia členského príspevku je veľmi zlá finančná situácia v DPO SR ako aj nedodaný rozpočet na činnosť DPO SR . Z 5 eur …3 eurá zostávajú na činnosť ÚzO DPO SR a 2 eurá sa odvádzajú na DPO SR. Veríme, že túto nepriaznivú finančnú situáciu pochopíte a nebudete medzi členov vnášať negatívnu energiu a spoločnými silami nájdeme spôsob aby sme po zvýšení členského príspevku neprišli o pokles členskej základne okresu Martin, ktorá je v súčasnej dobe 2797 členov. Osobne Vás prosím, aby ste k danému problému pristúpili zodpovedne a neodpisovali našich starších členov, ktorí za vzniknutú situáciu nemôžu  ani si nezaslúžia aby sme ich z našich radov vyradili . Oni boli tí, ktorí sa zaslúžili o to, že dnes sme tu my a my by sme mali zabezpečiť aby sme o nich neprišli. Je nám známe, že za členov v dôchodcovskom veku platí členský príspevok DHZ, berieme na vedomie aj skutočnosť, že naše pokladne sú prázdne z dôvodu, že sme nemohli organizovať akcie. Ale nájdime si spôsob v DHZ ako neprísť o členov z dôvodu navýšenia členského príspevku. Veľa DHZ si zaplatili čl. príspevky z pokladne a ani od členov nevyberali členské. Vrátime sa navýšením členského k tomu, že budeme musieť svojich členov navštíviť a zinkasovať členský príspevok. Je pravda, že členský príspevok sa mohol zvyšovať priebežne, no nestalo sa tak. Zvýšenie od roku 2010 nebolo žiadne a teraz to bude navýšenie o 3 eurá. Pozitívne je, že 3 eurá zostanú na činnosť ÚzO DPO SR . Držme si spoločne palce aby sme danú situáciu zvládli bez emócií a veľkej straty členskej základne.

Veríme , že spoločnými silami prekonáme túto pre DPO SR nepriaznivú situáciu.

 

Členské známky pre rok 2022 máme už na sekretariáte ÚzO DPO SR. V čase od 16.12.2021 – 7.01.2022 čerpám riadnu dovolenku. Členské známky si môžete zinkasovať od 10.1.2022 v čase od 8.30 – do 15,00. Prípadne po telefonickom dohovore na čísle 0907 221 582 u Michaely Pavolkovej.

S pozdravom
Michaela  P a v o l k o v á
tajomníčka ÚzO DPO SR Martin

Napísal | 2021-12-24T14:41:36+02:00 24 decembra, 2021|Clanky|Komentáre vypnuté na Zmena výšky členského príspevku DPO SR.