Povolenie výnimky

//Povolenie výnimky

Prezídium Policajného zboru v zmysle § 140 ods. 3 zákona č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon)

povoľuje výnimku podľa § 140 ods. 1 písm. b) zákona

pre služobné motorové vozidlá označené s príslušnosťou k

  • Hasičskému a záchrannému zboru a ostatným hasičským jednotkám, ak sú určené na záchranu života, zdravia alebo majetku,
  •  Záchrannej zdravotnej službe, ak sú určené na záchranu života, zdravia alebo majetku,
  •  Policajnému zboru

pri plnení služobných úloh, v mimoriadnych a nevyhnutných prípadoch a za predpokladu, že sa tým neohrozí bezpečnosť cestnej premávky na diaľniciach a cestách v Slovenskej republike.

Platnosť výnimky je platná od 22. apríla 2014 do 21. apríla 2019.

Povolením výnimky nie je dotknuté oprávnenie policajta zakázať vodičovi jazdu na nevyhnutne potrebný čas alebo mu prikázať smer jazdy podľa § 69 ods. 1 písm. a) zákona, ak si to vyžaduje bezpečnosť alebo plynulosť cestnej premávky.

§ 140
Výnimky

1) V mimoriadnych a nevyhnutných prípadoch a za predpokladu, že sa tým neohrozí bezpečnosť cestnej premávky, môže sa povoliť výnimka z

a)ustanovení § 35 ods. 1, 2, 7 až 9,povolení výnimky sa určia podmienky jej používania, časová a územná platnosť a iné prípadné obmedzenia,

b)dopravnej značky označujúcej zákaz vjazdu, zákaz zastavenia, zákaz státia, iný zákaz, zónu s dopravným obmedzením, pešiu zónu, obytnú zónu a školskú zónu.

2) Výnimku podľa odseku 1 povoľuje orgán Policajného zboru. Ak takáta výnimka presahuje územie kraja, povoľuje ju ministerstvo vnútra.

3) Ministerstvo vnútra môže za podmienok podľa odseku 1 vydať všeobecné povolenie výnimkyplatnosťou na celé územie Slovenskej republiky.

Napísal | 2016-01-25T20:38:40+02:00 25 januára, 2016|Clanky|Komentáre vypnuté na Povolenie výnimky