Krajské kolo súťaže DHZ v Liptovskom Hrádku

//Krajské kolo súťaže DHZ v Liptovskom Hrádku

Výsledky krajského kola súťaže DHZ v Liptovskom Hrádku 17. júna 2017

Výsledky muži, ženy

Výsledková listina z Krajskej súťaže DHZ v Liptovskom Hrádku 17. júna 2017
                             
                             
Kategória: MUŽI    
Š.č. Družstvo DHZ Okres Konečné poradie Celkový čas  Štafetový beh I.pokus Štafetový beh II.pokus Výsled.  čas štafety Požiar. útok I.pokus Požiar. útok II.pokus Výsled. čas útok
Čas Trest. Body Výsl. čas Čas Trest. Body Výsl. čas
9 Kolárovice Centrum BY 9 109,38 81,06 10 91,06 91,19 0 91,19 91,06 18,32 34,31 18,32
4 Kamenná Poruba ZA 8 106,75 81,02 5 86,02 77,17 0 77,17 77,17 N 29,58 29,58
1 Ochodnica KM 7 105,30 94,33 0 94,33 85,08 0 85,08 85,08 20,22 22,54 20,22
11 Jalovec LM 3 97,13 78,39 0 78,39 80,74 0 80,74 78,39 18,74 19,75 18,74
8 Háj TR 2 94,52 77,45 0 77,45 79,22 0 79,22 77,45 17,71 17,07 17,07
2 Martinček RK 4 99,30 84,18 0 84,18 79,53 0 79,53 79,53 19,77 N 19,77
5 Martin-Záturčie MT 1 92,61 76,72 0 76,72 74,21 0 74,21 74,21 18,40 19,05 18,40
3 Podvysoká CA N N 83,55 5 88,55 76,38 5 81,38 81,38 N N N
10 Oravská Poruba DK N N 83,09 0 83,09 78,18 0 78,18 78,18 N N N
7 Lokca NO 5 101,22 80,99 0 80,99 83,22 0 83,22 80,99 20,23 28,60 20,23
6 Trstená TS 6 104,43 86,41 0 86,41 81,17 5 86,17 86,17 18,61 18,26 18,26
                             
                             
                             
                             
                             
Výsledková listina z Krajskej súťaže DHZ v Liptovskom Hrádku 17. júna 2017
                             
                             
Kategória: ŽENY    
Š.č. Družstvo DHZ Okres Konečné poradie Celkový čas  Štafetový beh I.pokus Štafetový beh II.pokus Výsled. čas štafety Požiar. útok I.pokus Požiar. útok II.pokus Výsled. čas útok
Čas Trest. Body Výsl. čas Čas Trest. Body Výsl. čas
9 Kolárovice Centrum BY 1 113,15 97,77 0 97,77 91,53 0 91,53 91,53 21,62 26,19 21,62
4 Kamenná Poruba ZA 9 129,92 104,40 0 104,40 98,26 10 108,26 104,40 25,52 58,07 25,52
1 Kysucké N.M. – Oškerda KM 2 115,08 94,89 0 94,89 92,73 5 97,73 94,89 20,19 N 20,19
11 Hybe LM 4 116,86 93,00 0 93,00 89,88 0 89,88 89,88 26,98 N 26,98
8 Blažovce TR 6 117,32 97,46 0 97,46 91,46 5 96,46 96,46 20,86 36,69 20,86
2 Liptovská Lužná RK 3 115,81 96,73 0 96,73 88,9 0 88,90 88,90 31,49 26,91 26,91
5 Kláštor pod Znievom MT 5 117,31 95,49 0 95,49 97,54 0 97,54 95,49 22,14 21,82 21,82
3 Korňa CA 10 130,96 109,53 0 109,53 99,3 5 104,30 104,30 38,48 26,66 26,66
10 Žaškov DK 8 120,38 94,67 5 99,67 94,36 0 94,36 94,36 26,02 36,64 26,02
7 Vasiľov NO 7 117,61 97,93 5 102,93 95,53 0 95,53 95,53 22,08 N 22,08

 

Výsledky dorast

Výsledková listina z Krajskej súťaže hasičského dorastu
Liptovský Hrádok 17. júna 2017
                             
                             
Kategória: DORASTENCI    
Š.č. Družstvo DHZ Okres Konečné poradie Celkový čas  Štafetový beh I.pokus Štafetový beh II.pokus Výsled.  čas štaf. Požiar. útok I.pokus Požiar. útok II.pokus Výsled. čas útok
Čas Trest. Body Výsl. čas Čas Trest. Body Výsl. čas
9 Hrabové BY 4 107,52 84,69 5 89,69 87,84 0 87,84 87,84 19,68 23,55 19,68
4 Zbyňov ZA 8 119,02 101,54 5 106,54 90,60 5 95,60 95,60 26,09 23,42 23,42
11 Veterná Poruba LM 9 135,48 95,39 5 100,39 91,29 0 91,29 91,29 N 44,19 44,19
8 Mošovce TR 7 113,83 97,71 5 102,71 87,36 0 87,36 87,36 26,47 N 26,47
2 Likavka RK 6 109,72 84,69 5 89,69 84,43 0 84,43 84,43 25,29 35,68 25,29
5 Martin – Záturčie MT 1 97,34 91,37 0 91,37 79,85 0 79,85 79,85 17,49 N 17,49
3 Stará Bystrica CA 5 108,64 88,80 0 88,80 91,66 0 91,66 88,80 19,84 28,67 19,84
10 Dlhá nad Oravou DK N N N   N 87,41 5 92,41 92,41 N N N
7 Hruštín NO 3 104,04 N   N 84,29 0 84,29 84,29 28,38 19,75 19,75
6 Trstená TS 2 100,62 N   N 81,64 0 81,64 81,64 18,98 21,57 18,98
                             
                             
                             
                             
                             
                             
Výsledková listina z Krajskej súťaže hasičského dorastu
Liptovský Hrádok 17. júna 2017
                             
                             
Kategória: DORASTENKY    
Š.č. Družstvo DHZ Okres Konečné poradie Celkový čas  Štafetový beh I.pokus Štafetový beh II.pokus Výsled. čas štaf. Požiar. útok I.pokus Požiar. útok II.pokus Výsled. čas útok
Čas Trest. Body Výsl. čas Čas Trest. Body Výsl. čas
9 Hliník nad Váhom BY 1 125,90 101,75 0 101,75 99,83 10 109,83 101,75 26,04 24,15 24,15
5 Martin – Záturčie MT 5 154,29 108,94 5 113,94 100,08 5 105,08 105,08 N 49,21 49,21
3 Čierne pri Čadci CA 2 130,46 98,79 0 98,79 100,94 0 100,94 98,79 34,70 31,67 31,67
10 Oravský Podzámok DK 3 135,61 104,76 0 104,76 102,19 0 102,19 102,19 39,20 33,42 33,42
7 Oravská Polhora NO N N N   N N   N N N N N
6 Hladovka TS 4 145,08 107,44 0 107,44 103,52 10 113,52 107,44 37,64 55,4 37,64

 

 

 

Napísal | 2017-06-22T15:26:23+02:00 22 júna, 2017|Clanky|Komentáre vypnuté na Krajské kolo súťaže DHZ v Liptovskom Hrádku