Informácia o preplatení náhrad za zásah DHZ

//Informácia o preplatení náhrad za zásah DHZ

Územná organizácia DPO SR Martin

 Kuzmányho 36, 03601 Martin

Mobil 0918 790 352, e-mail: dpoovmartin@dpoovmartin.sk

21/2017- ÚzO DPO SR                    vybavuje: Michaela Pavolková                          Martin, 23.02.2017    


Obecné úrady

DHZ okresu Martin

VEC:  Informácia  o preplatení náhrad za zásah DHZ

Územná organizácia DPO SR Martin Vám týmto dáva na vedomie:

V prípade, že operačné stredisko HaZZ  vyzve DHZ k zásahu mimo svoj obvod / obec / je možnosť požiadať o preplatenie PHM a 3 eurá na riziko zasahujúceho člena DHZ, DHZO

K preplateniu PHM a rizika je potrebné:

  • Podať písomnú žiadosť na Dobrovoľnú požiarnu ochranu SR, Kutuzovova 17, 83103 Bratislava
  • Žiadosť sa podáva na preplatenie PHM a rizika pri zásahu člena DHZ mimo svoju obec na požiadanie operačného strediska HaZZ na kompletnosť dokladov a údajov:
  • Žiadosť / s uvedením IBAN čísla bankového účtu obce – preplatenie PHM, IBAN čísla bankového účtu DHZ – preplatenie rizika – na jedného zasahujúceho člena 3 eurá
  • Priložiť správu o zásahu DHZ
  • Priložiť fotokópiu jazdného denníka použitej hasičskej techniky zo dňa zásahu

S pozdravom

                                                                                                                    Michaela Pavolková

                                                                                                          Tajomníčka ÚzO DPO SR Martin

Napísal | 2017-02-27T21:46:39+02:00 27 februára, 2017|Clanky|Komentáre vypnuté na Informácia o preplatení náhrad za zásah DHZ