Vyhodnotenie Okresného kola Výtvarnej súťaže

//Vyhodnotenie Okresného kola Výtvarnej súťaže

Vyhodnotenie   Okresného kola Výtvarnej súťaže

Téma: „pomoc hasičov pri pandémii“

Počet zúčastnených detí resp. výtvarných prác celkom: 196

kategória Počet došlých prác
I.             Kategória – Materské školy 56 prác
II.            Kategória – I. stupeň ZŠ / 1.-4. ročník /       115 prác
III.          Kategória – II. stupeň ZŠ / 5.-9. ročník /         25 prác

počet zúčastnených MŠ, ZŠ,SMŠ, SZŠ, :         22

I.kategória : Materské školy

umiestnenie Meno a priezvisko Názov  zariadenia
1.miesto Viktória Otília Bačé

Kristína Raceková

Tobias Seibert

MŠ Priehradná

MŠ Turany

SMŠ Tomáša Zanovita

2.miesto Emma Letrichová

Karolína Rzepielová

Eliška Jesenská

MŠ Družstevná

SMŠ Tomáša Zanovita

MŠ Turčianske Jaseno

3.miesto Alex Blahušiak

Marko Zahuranec

Nataša Gloneková

 

MŠ Turčianske Jaseno

MŠ Dražkovce

MŠ Družstevná

II.kategória – I. stupeň ZŠ / 1. – 4. ročník /

umiestnenie Meno a priezvisko Názov  zariadenia
1.miesto Liana Sitárová

Alexandra Hrabovská

ZŠ Dolinského

ZŠ Mudroňa

2. miesto Leonard Majtáň

Ondrej Murček

ZŠ A.Dubčeka

ZŠ A.Dubčeka

3.miesto Samuel Soukup

Oliver Žirko

Tomáš Vereš

ZŠ A.Dubčeka

ZŠ A.Dubčeka

ZŠ Konská

 

III.kategória – II. stupeň ZŠ /5. – 9. ročník /

umiestnenie Meno a priezvisko Názov  zariadenia
1.miesto Sofia Kofrit

Tamara Dzurecová

SZŠ Tomáša Zanovita

ZŠ Jozefa Krónera

2. miesto Daniel Pavolka

Timotej Arpáš

SZŠ Tomáša Zanovita

SZŠ Tomáša Zanovita

3.miesto Terézia Karaková

Nina Krajčovičová

ZŠ Jozefa Krónera

SZŠ Tomáša zanovita

 

 

 

Práce súťažiacich hodnotila porota dňa  18.11.2021 . Porota pozostávala z pracovníkov ÚzO  DPO SR Martin, OR HaZZ Martin a dvoch pedagogických pracovníkov.

Všetkým zúčastneným vyslovujeme úprimné poďakovanie za zapojenie do súťaže. Množstvo pekných prác nemohlo byť ocenených, nakoľko nebola dodržaná stanovená téma.

Vzhľadom na vážnu situáciu Covid 19 a opatrenia, ktoré sú na celé Slovensko dané vyhodnotenie súťaže  sa nebude organizovať. Ceny za vyhodnotené práce osobne doručí p. Michaela Pavolková, tajomníčka ÚzO DPO SR Martin / 0907 221 582 / do všetkých MŠ, ZŠ a SMŠ osobne. Poprosíme vedenie MŠ,ZŠ a SZŠ aby ste odovzdali ceny výhercom s našim srdečným poďakovaním za zapojenie do súťaže. Fotky detí, ktoré si preberú ceny by nás veľmi potešili…môžete nám poslať na email: miska1702@azet.sk

Ceny sú zakúpené s podporou mesta Martin…. veríme, že sa deťom budú páčiť.

Napísal | 2021-11-23T21:52:43+02:00 23 novembra, 2021|Clanky|Komentáre vypnuté na Vyhodnotenie Okresného kola Výtvarnej súťaže