Vianočný pozdrav

//Vianočný pozdrav

Ani sme sa nenazdali a je tu koniec roka 2019. Koniec roka je príležitosťou na to, aby sme si zhodnotili čo sa nám všetko podarilo naplniť a uskutočniť  či už v osobnom alebo pracovnom živote.

Rok 2019 bol pre náš okres veľmi úspešný . Územná organizácia DPO SR Martin  má 46 Dobrovoľných hasičských zborov, od 1.12.2016 máme 6 okrskov, k dnešnému dňu máme 2 847 členov dobrovoľnej požiarnej ochrany, 130 dorastencov, 350 mladých hasičov. Podarilo sa nám zmodernizovať vozový park, výstroj, výzbroj z dotácií a niektorým aj rekonštrukcie hasičských zbrojníc.  Spoločne sme zvládli plniť úlohy, ktoré sme si spoločne s našimi hasičmi stanovili: v prvom rade zásahová činnosť, potrebné školenia, taktické cvičenia, prevencia, práca s mládežou, súťažná činnosť, kultúrno – spoločenská činnosť, darovanie krvi.  Podarila sa nám jedna úžasná vec a to je Turčianska liga mladých hasičov, ktorá konečne splnila naše predstavy a má o jej účasť záujem čoraz viac DHZ . Veľkým úspechom pre okres Martin  je víťazstvo mužov DHZ Záturčie a dorasteniek DHZ Kláštor pod Znievom, ktoré dosiahli na Krajskej súťaži v Námestove čím si vybojovali postup na Majstrovstvá SR. Muži zo Záturčia sa umiestnili na 5. mieste a dorastenky z Kláštora pod Znievom na 6. mieste. Za ich  reprezentáciu  na MS im patrí veľké poďakovanie funkcionárov ÚzO DPO SR Martin. 

Milí naši primátori, starostovia a starostky – chceme sa Vám srdečne poďakovať   v mene Územnej organizácie Dobrovoľnej požiarnej ochrany v Martine, v mene predsedu ÚzO DPO SR Martin PaedDr. Tomáša Zanovita , v mene tajomníčky ÚzO DPO SR Martin Michaely Pavolkovej   za spoluprácu a podporu všetkých hasičov, ktorí obetujú svoj voľný čas a venujú sa tak prospešnej činnosti ako je dobrovoľná požiarna ochrana.    Všetci  vieme, koľko osobného času strávime, aby sa nám darilo udržať  a zveľaďovať poslanie, ktoré sme zdedili od svojich predkov.  Bez podpory primátorov a starostov by naša práca bola komplikovaná . Ďakujeme Vám za pochopenie a podporu a veríme, že naši hasiči Vám to odplatia svojou účasťou pri organizovaní akcií obcí, pri pomoci občanom, keď to budú potrebovať –  pri ochrane ich životov a majetku.

 

Prajeme Vám veľa krásnych chvíľ v príjemnej atmosfére Vianoc, mnoho osobných a pracovných úspechov v roku 2020.

 

 PaedDr. Tomáš Z a n o v i t
predseda ÚzO DPO SR Martin                                                                         

Michaela P a v o l k o v á
riaditeľka ÚzO DPO SR Marin

Napísal | 2019-12-09T17:57:30+02:00 9 decembra, 2019|Clanky|Komentáre vypnuté na Vianočný pozdrav