Vianočný pozdrav 2021

//Vianočný pozdrav 2021

Ani sme sa nenazdali a je tu koniec roka 2021. Koniec roka je príležitosťou na to, aby sme si zhodnotili čo sa nám všetko podarilo naplniť a uskutočniť  či už v osobnom alebo pracovnom živote. Rok 2021 bol pre každého z nás veľmi náročný . Náročný v tom, že do našej spoločnosti zavítal neželaný návštevník v podobe Covid 19. Báli sme sa všetci o svojich blízkych a pristúpili sme na všetky opatrenia, len aby sme uchránili tých najbližších. Ale boli sme tu aj preto aby sme pomohli, keď to situácia vyžadovala.  Nemohli sme robiť akcie, ktoré nás združujú ako sú oslavy výročí našich DHZ, nemohli sme osláviť 90. výročie  hasičského domu, nemohli sme rozbehnúť ligu mladých hasičov. Podarilo sa nám však uskutočniť územné kolá či už mladých hasičov, dorastu aj dospelých, taktiež branný pretek mladých hasičov. Podarilo sa nám uskutočniť všetky VČS členov DHZ a zvoliť si nové výbory DHZ. Uskutočnili sme jednu základnú prípravu členov jednotiek DHZO. Ukončili sme aj súťaž v literárnom a výtvarnom prejave, ktorá bola vyhlásená pre naše deti či už v školách škôlkach ale aj DHZ. Keďže v našom okrese je aj sídlo KO DPO SR Žilina podarilo sa nám aj zorganizovanie Krajskej súťaže, kde muži z DHZ Záturčie vybojovali 1. miesto a tým si vybojovali aj postup na Majstrovstvá Slovenska Dobrovoľných hasičských zborov. Tie sa uskutočnili 21.10.2021 v Galante a naši chlapci vybojovali pre náš okres 1. ,´miesto a doniesli nám tú najväčšiu odmenu titul majstri SR. Takýto výsledok si okres Martin v histórii ani nepamätá. Dovolím si tvrdiť, že titul majstrov Slovenska sme ani nikdy nemali. Takže rok 2021 bol pre nás úspešný. Bol úspešný aj v organizovaní taktických cvičení. DPO SR v súčasnej dobe čelí veľkým finančným deficitom zo strany štátu. Z toho dôvodu dôjde aj k navýšeniu členských príspevkov. Ale veríme, že túto situáciu spoločne zvládneme a ostaneme našej organizácii verní .

Ďakujeme Vám milí naši hasiči za spoluprácu, ďakujeme za to, že ste v ťažkých chvíľach pomohli obciam s tým, že ste ohrozili seba a svojich blízkych len aby ste pomohli bojovať proti Covid 19. Vydržíme spoločne a dobojujeme ako jedna hasičská rodina. Tešíme sa na Vás, keď sa budeme môcť stretnúť , podať si ruky a objať sa na našich spoločných akciách.

BOHU NA SLÁVU, BLÍŽNEMU NA POMOC

Milí naši primátori, starostovia a starostky – chceme sa Vám srdečne poďakovať   v mene Územnej organizácie Dobrovoľnej požiarnej ochrany v Martine, v mene predsedu ÚzO DPO SR Martin PaedDr. Tomáša Zanovita , v mene tajomníčky ÚzO DPO SR Martin Michaely Pavolkovej   za spoluprácu a podporu všetkých hasičov, ktorí obetujú svoj voľný čas a venujú sa tak prospešnej činnosti ako je dobrovoľná požiarna ochrana.    Všetci  vieme, koľko osobného času strávime, aby sa nám darilo udržať  a zveľaďovať poslanie, ktoré sme zdedili od svojich predkov.  Bez podpory primátorov a starostov by naša práca bola komplikovaná . Ďakujeme Vám za pochopenie a podporu a veríme, že naši hasiči Vám to odplatia svojou účasťou pri organizovaní akcií obcí, pri pomoci občanom, keď to budú potrebovať –  pri ochrane ich životov a majetku a hlavne pri tejto ťažkej situácii, ktorú nám priniesol do životov Covid 19.

Prajeme Vám veľa krásnych chvíľ v príjemnej atmosfére Vianoc, prajeme Vám zdravie a mnoho osobných a pracovných úspechov v roku 2022.

 

       PaedDr. Tomáš Z a n o v i t                                                                          Michaela P a v o l k o v á

  predseda ÚzO DPO SR Martin                                                                    tajomníčka ÚzO DPO SR Marin

Napísal | 2021-12-24T14:43:23+02:00 24 decembra, 2021|Clanky|Komentáre vypnuté na Vianočný pozdrav 2021