Smernica Fénix 2017

By 16. októbra 2016Clanky

Smernica

 súťaže 5 členných kolektívov mladých hasičov

logo-fenix-2017

Organizačný výbor súťaže malých hasičov FÉNIX vydáva túto smernicu  k súťaži mladých hasičov.

Celá smernica (Fénix 2017) na stiahnutie

Všetky zmeny oproti tejto smernici musí usporiadateľ odsúhlasiť s prípravným výborom  pred začiatkom výcvikového roku (napr. nedostatok priestoru v telocvični).
Táto smernica platí pre súťaže mladých hasičov  zaradené do súťaže na základe prihlásenia do súťaže.
Každý usporiadateľ uvedie vo svojich propozíciách iba zmeny, alebo odchýlky oproti tejto smernici. Pre organizáciu súťaži 5 členných kolektívov sa použijú primerane platné Pravidlá pre celoštátnu hru Plameň, ak táto smernica neurčuje inak.

Watch Dragon ball super