Smernica Fénix 2017

//Smernica Fénix 2017

Smernica Fénix 2017

Smernica

 súťaže 5 členných kolektívov mladých hasičov

logo-fenix-2017

Organizačný výbor súťaže malých hasičov FÉNIX vydáva túto smernicu  k súťaži mladých hasičov.

[button open_new_tab=“true“ color=“accent-color“ hover_text_color_override=“#fff“ size=“small“ url=“http://dpoovmartin.sk/wp-content/uploads/2016/10/Smernica-FENIX-2017.doc“ text=“Celá smernica (Fénix 2017) na stiahnutie“ color_override=““]

Všetky zmeny oproti tejto smernici musí usporiadateľ odsúhlasiť s prípravným výborom  pred začiatkom výcvikového roku (napr. nedostatok priestoru v telocvični).
Táto smernica platí pre súťaže mladých hasičov  zaradené do súťaže na základe prihlásenia do súťaže.
Každý usporiadateľ uvedie vo svojich propozíciách iba zmeny, alebo odchýlky oproti tejto smernici. Pre organizáciu súťaži 5 členných kolektívov sa použijú primerane platné Pravidlá pre celoštátnu hru Plameň, ak táto smernica neurčuje inak.

Napísal | 2016-10-16T19:44:05+00:00 október 16th, 2016|Clanky|Komentáre vypnuté na Smernica Fénix 2017