Dobrovoľná požiarna ochrana SR má vytvorené vlastné školiace zariadenie – Odbornú školu v Martine, kde vykonáva kurzy a IMZ pre členov a funkcionárov DPO SR. Okrem týchto školení Dobrovoľná požiarna ochrana SR získala oprávnenie od Ministerstva vnútra SR – Prezídia Hasičského a záchranného zboru na vykonávanie nasledovných druhov odborných príprav:

 • Základná odborná príprava technikov požiarnej ochrany
 • Ďalšia odborná príprava technikov požiarnej ochrany
 • Odborná príprava preventivárov požiarnej ochrany obce
 • Základná príprava členov hasičských jednotiek – závodných hasičských zborov, obecných hasičských zborov

Jednotlivé druhy odborných príprav realizujeme aj v termíne piatok – nedeľa a potom sobota nedeľa z dôvodu, aby jednotlivé obecné úrady nemuseli hradiť refundáciu mzdy za 5 dní. Taktiež uskutočňujeme vyššie uvedené odborné prípravy aj výjazdovo v jednotlivých okresoch (obciach).

Kontaktujte nás

 • Dobrovoľná požiarna ochrana
  okresný výbor Martin
  Kuzmányho č. 36
  036 01 Martin
 • dpoovmartin@dpoovmartin.sk
 • 0918 790 352