PaedDr. Tomáš Zanovit

PaedDr. Tomáš Zanovit

Predseda ÚzO DPO Martin

DHZ Martin Záturčie
Telefón: 0907 877 334
Email: zanovit@martin.sk

Peter Hajas

Peter Hajas

Podpredseda ÚzO DPO Martin

DHZ Martin Záturčie
Telefón: 0908236654

Michaela Pavolková

Michaela Pavolková

Tajomníčka ÚzO DPO Martin

DHZ Blatnica
Telefón: 0907221582
Email: miska1702@azet.sk

Plénum Územnej organizácie DPO SR Martin

 

Poradie Meno a priezvisko DHZ
1. PaedDr. Tomáš Zanovit Záturčie
2. Michaela Pavolková Blatnica
3. Peter Hajas Záturčie
4. Ján Mažári Socovce
5. Ľubomír Mateáš Turany
6. Milan Mišura Slovany
7. Ing. Peter Podhorský Dražkovce, riaditeľ OR HaZZ
8. Stanislav Valko Záturčie, veliteľ OŠ DPO
9. Jozef Ivaška Diaková
10. Róbert Pokrievka Krpeľany
11. Ľuboš Thomka Trnovo
12. Miroslav Urban Blatnica
13. Ľubomír Vaňko Priekopa
14. Ján Pyšný Kláštor pod Znievom
15. Ján Blahušiak Belá Dulice
16. Ing. Dušan Krištof Záturčie
17. Michal Čižniar Horný Kalník
18. Ľubomír Horňák Horný Kalník
19. Denisa Urbanová Blatnica
20. Peter Slobodník Sučany
21. Janka Zacharová Žabokreky
22. Ondrej Halgaš Záturčie
23. Vladimír Froľa Blatnica
24. Roman Michalko Košťany nad Turcom
25. Marek Šimko Dražkovce
26. Martin Muráň Lipovec
27. Martin Zachar Žabokreky

Územný výbor DPO SR Martin

 

poradie Meno a priezvisko DHZ
1 PaedDr. Tomáš Zanovit Záturčie
2 Michaela Pavolková Blatnica
3 Peter Hajas Záturčie
4 Ľubomír Mateáš Turany
5 Ján Mažári Socovce
6 Milan Mišura Slovany
7 Ing. Peter Podhorský Dražkovce,riaditeľ HaZZ Martin
8 Stanislav Valko Záturčie, veliteľ OŠ DPO Martin
9 Jozef Ivaška Diaková
10 Róbert Pokrievka Krpeľany
11 Ľuboš Thomka Trnovo
12 Miroslav Urban Blatnica
13 Ľubomír Vaňko Priekopa

Okrskoví funkcionári

 

O k r s k o v í    i n š t u k t o r i

Pre riadiace práce v okrskoch na volebné obdobie 2017-2022

 

Číslo okrsku Meno a priezvisko DHZ
1 Ľubomír Vaňko Priekopa
2 Róbert Pokrievka Krpeľany
3 Jozef  Ivaška Diaková
4 Ľuboš Thomka Trnovo
5 Milan Mišura Slovany
6 Miroslav Urban Blatnica

 

 

O k r s k o v í   v e l i t e l i a

Pre riadiace práce v okrskoch na volebné obdobie 2017-2022

 

Číslo okrsku Meno a priezvisko DHZ
1 Peter Hajas Záturčie
2 Roman Maťko Turany
3 Ľubomír Horňák Horný Kalník
4 Roman Michalko Košťany nad Turcom
5 Ján Pyšný Kláštor pod Znievom
6 Vladimír Froľa Blatnica

 

O k r s k o v í    r e f e r e n t i   p r e   p r á c u s   m l á d e ž o u

Pre riadiace práce v okrskoch na volebné obdobie 2017-2022

 

Číslo okrsku Meno a priezvisko DHZ
1 Bc. Ján Tichý Záturčie
2 Mgr. Martina Hrušková Turčianska Štiavnička
3 Marek Šimko Dražkovce
4 Mgr. Tatiana Somorová Necpaly
5 Mária Mišurová Slovany
6 Denisa Urbanová Blatnica

 

O k r s k o v í   s t r o j n í c i

Pre riadiace práce v okrskoch na volebné obdobie 2017-2022

 

Číslo okrsku Meno a priezvisko DHZ
1 Ľubomír Chromec Turčianske Kľačany
2 Ing. Peter Bella Podhradie
3 Zdeno Mítiľ Diaková
4 Marcel Fabián Turčiansky Peter
5 Ján Mažári Socovce
6 Ján Kašuba Príbovce

 

 

O k r s k o v í    p r e v e n t i v á r i

Pre riadiace práce v okrskoch na volebné obdobie 2017-2022

 

Číslo okrsku Meno a priezvisko DHZ
1 Ján Siráň Vrútky
2 Marek Milan Nolčovo
3 Matúš Valocký Turčianske Jaseno
4 Martin Zachar Žabokreky
5 Ľubomír Kľučiar Kláštor pod Znievom
6 Dušan Schumochrast Benice

 

Kontrolná a revízna komisia Územnej organizácie DPO SR Martin

 

poradie Meno a priezvisko DHZ
1 Milan Mažári Socovce
2 Viliam Fekeč Príbovce
3 Milan Hurta Valča
4 Milan Remeň Košťany nad Turcom
5 Ján Somora Necpaly
6 Pavol Štanceľ Kláštor pod Znievom
7 Ján Kašuba Príbovce

Pomocné komisie VŠ, KM, PVK, KZČ

 

Výcvikový štáb

poradie Meno a priezvisko DHZ
1 Ján Mažári Socovce
2 Michal Čižniar Horný Kalník
3 Peter Hajas Záturčie
4 Ľubomír Horňák Horný Kalník
5 Roman Michalko Košťany nad Turcom
6 Ján Pyšný Kláštor pod Znievom
7 Vladimír Froľa Blatnica
8 Michaela Pavolková Blatnica
 9  Marek Milan  Nolčovo

 

Komisia mládeže

poradie Meno a priezvisko DHZ
1 Ľubomír Mateáš Turany
2 Stanislav Bobrovnícky Turany
3 Mgr. Martina Hrušková Turčianska Štiavnička
4 Bc. Ján Tichý Záturčie
5 Marek Šimko Dražkovce
6 Mgr.Tatiana Somorová Necpaly
7 Mária Mišurová Slovany
8 Denisa Urbanová Blatnica
9 Michal Mažári Socovce
10 Michaela Pavolková Blatnica

 

Preventívno – výchovná komisia

poradie Meno a priezvisko DHZ
1 Milan Mišura Slovany
2 Ján Siráň Vrútky
3 Matúš Valocký Turčianske Jaseno
4 Martin Zachar Žabokreky
5 Ľubomír Kľučiar Kláštor pod Znievom
6 Dušan Schumichrast Benice
7 Michaela Pavolková Blatnica

 

Komisia Zaslúžilých členov DPO SR Martin

poradie Meno a priezvisko DHZ
1 Jozef Ivaška Diaková
2 Pavol Múkera Turany
3 Jozef Žalman Necpaly
4 Ján Brna Dražkovce
5 Milan Hurta Valča
6 Pavol Štanceľ Kláštor pod Znievom
7 Viliam Fekeč Príbovce
8 Ján Brna Belá Dulice
9 František Staníček Žáturčie
10 Miloslav Struharňanský Trebostovo
11 Ing. Dušan Krištof Žáturčie
12 Milan Remeň Košťany nad Turcom
13 Dušan Jesenský Turčianske Jaseno
14 Ján Zajasenský Záturčie
15 Andrej Kľučiar Folkušová
16 Anton Mihok Blatnica